Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 468Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 468Ah VSIL6 new
HITACHI VSIL6 468Ah Mới 100%
Công suất 330Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 330Ah VSDX330 new
HITACHI VSDX330 330Ah Mới 100%
Công suất 240Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 24V - 240Ah VTI240M new
HITACHI VTIL220ML 240Ah Mới 100%
Công suất 220Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-24v-220ah-vtil220ml new
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100%
Bộ ngắt mạch khẩn cấp REMA 190A.
REMA 190A 190A Mới 100% REMA 190A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (F)
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 320A 320A Mới 100% REMA 320A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA 160A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA 160A (F)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) Mới 100% SBX 72V-350A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) Mới 100% SB 48V-175A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) Mới 100% SBE 24V-160A (Red)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) Mới 100% SB 48V-350A (Blue)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) Mới 100% SB 48V-175A (Blue)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) Mới 100% SBE 72V-320A (Green)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
ANDERSON SB 72V-350A (Green) Mới 100% SBE 72V-350A (Green)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) Mới 100% SB 48V-350A (Grey)
Máy sạc xe nâng POLAR TR3 48-100, xuất xứ Italy.
POLAR TR3 48-100 Mới 100% TR3 48-100
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/60A, xuất xứ Italy.
ENERGIC Plus RX-T 48-60 Mới 100% RX-T 48-60
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/80, xuất xứ Italy.
ENERGIC Plus RX-T 48-80 Mới 100% RX-T 48-80
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/100, xuất xứ Italy.
ENERGIC Plus RX-T 48-100 Mới 100% RX-T 48-100
Công suất 485Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (72V)
Công suất 240Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 72V - 240Ah VSI240M new
HITACHI 72V - 240Ah VSI240M 240Ah Mới 100% VTI240M (72V)
Công suất 565Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VSI565 565Ah Mới 100% VTI565 (24V)
Công suất 200Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTB5 200Ah Mới 100% VTB5 (24V)
Công suất 700Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H (48V)
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 565Ah VTDX565MH new
HITACHI VTDX565MH 565Ah Mới 100% VTDX565MH (48V)
Công suất 485Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (48V)
Công suất 445Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL445L 445Ah Mới 100% VTIL445L (48V)
Công suất 435Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL435 435Ah Mới 100% VTIL435 (48V)
Công suất 390Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL390 390Ah Mới 100% VTFL390 (48V)
Công suất 370Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL370 370Ah Mới 100% VTIL370 (48V)
Công suất 320Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL320 320Ah Mới 100% VTFL320 (48V)
Công suất 312Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL4 312Ah Mới 100% VTIL4 (48V)
Công suất 280Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL280 280Ah Mới 100% VTFL280 (48V)
Công suất 201Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL201M 201Ah Mới 100% VTFL201M (48V)
Công suất 400Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX400M 400Ah Mới 100% VTDX400M (48V)