Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 730Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 730Ah VTIL730ML new
HITACHI VTIL730ML 730Ah Mới 100% VTIL730ML
Công suất 470Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI470 470Ah Mới 100% VTI470
Công suất 402Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL6 402Ah Mới 100% VTFL6
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI565 565Ah Mới 100% VTI565
Công suất 220Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 48V )