Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 470Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 470Ah VTI470 new
HITACHI VTI470 470Ah Mới 100% VTI470
Công suất 402Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
new
HITACHI VTFL6 402Ah Mới 100% VTFL6
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI565 565Ah Mới 100% VTI565
Công suất 220Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 48V )
Công suất 220Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 72V )
Công suất 468Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL6 468Ah Mới 100% VTIL6
Công suất 330Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 330Ah VTDX330 new
HITACHI VTDX330 330Ah Mới 100% VSDX330
Công suất 240Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI240M 240Ah Mới 100% VTI240M
Công suất 220Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 24V )
Bộ ngắt mạch khẩn cấp REMA 190A.
REMA 190A 190A Mới 100% REMA 190A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (F)
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 320A 320A Mới 100% REMA 320A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA 160A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA 160A (F)