Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 730Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 730Ah VTIL730ML new
HITACHI VTIL730ML 730Ah Mới 100% VTIL730ML
Công suất 470Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI470 470Ah Mới 100% VTI470
Công suất 402Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL6 402Ah Mới 100% VTFL6
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI565 565Ah Mới 100% VTI565
Công suất 220Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 48V )
Công suất 220Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 72V )
Công suất 468Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL6 468Ah Mới 100% VTIL6
Công suất 330Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 330Ah VTDX330 new
HITACHI VTDX330 330Ah Mới 100% VSDX330
Công suất 240Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI240M 240Ah Mới 100% VTI240M
Công suất 220Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 24V )
Công suất 485Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (72V)
Công suất 240Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI 72V - 240Ah VSI240M 240Ah Mới 100% VTI240M (72V)
Công suất 565Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI565 565Ah Mới 100% VTI565 (24V)
Công suất 200Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTB5 200Ah Mới 100% VTB5 (24V)
Công suất 700Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H (48V)