Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 402Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
new
HITACHI VTFL6 402Ah Mới 100%
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 565Ah VTI565 new
HITACHI VTI565 565Ah Mới 100% VTI565
Công suất 220Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 220Ah VTIL220ML new
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 48V )
Công suất 220Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 72V - 220Ah VTIL220ML new
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 72V )
Công suất 468Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 468Ah VTIL6 new
HITACHI VTIL6 468Ah Mới 100% VTIL6
Công suất 330Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 330Ah VTDX330 new
HITACHI VTDX330 330Ah Mới 100% VSDX330
Công suất 240Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 24V - 240Ah VTI240M new
HITACHI VTI240M 240Ah Mới 100% VTI240M
Công suất 220Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-24v-220ah-vtil220ml new
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 24V )
Công suất 485Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (72V)
Công suất 240Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 72V - 240Ah VSI240M new
HITACHI 72V - 240Ah VSI240M 240Ah Mới 100% VTI240M (72V)
Công suất 565Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI565 565Ah Mới 100% VTI565 (24V)
Công suất 200Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTB5 200Ah Mới 100% VTB5 (24V)
Công suất 700Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H (48V)
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 565Ah VTDX565MH new
HITACHI VTDX565MH 565Ah Mới 100% VTDX565MH (48V)
Công suất 485Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (48V)
Công suất 445Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL445L 445Ah Mới 100% VTIL445L (48V)
Công suất 435Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL435 435Ah Mới 100% VTIL435 (48V)
Công suất 390Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL390 390Ah Mới 100% VTFL390 (48V)
Công suất 370Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 370Ah VTIL370 new
HITACHI VTIL370 370Ah Mới 100% VTIL370 (48V)
Công suất 320Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 320Ah VTFL320 new
HITACHI VTFL320 320Ah Mới 100% VTFL320 (48V)
Công suất 312Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL4 312Ah Mới 100% VTIL4 (48V)
Công suất 280Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 280Ah VTFL280 new
HITACHI VTFL280 280Ah Mới 100% VTFL280 (48V)
Công suất 201Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL201M 201Ah Mới 100% VTFL201M (48V)
Công suất 400Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX400M 400Ah Mới 100% VTDX400M (48V)