Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bộ ngắt mạch khẩn cấp REMA 190A.
REMA 190A 190A Mới 100% REMA 190A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (F)
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 320A 320A Mới 100% REMA 320A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA 160A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA 160A (F)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) Mới 100% SBX 72V-350A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) Mới 100% SB 48V-175A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) Mới 100% SBE 24V-160A (Red)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) Mới 100% SB 48V-350A (Blue)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) Mới 100% SB 48V-175A (Blue)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) Mới 100% SBE 72V-320A (Green)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
ANDERSON SB 72V-350A (Green) Mới 100% SBE 72V-350A (Green)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) Mới 100% SB 48V-350A (Grey)