Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bộ ngắt mạch khẩn cấp REMA 190A.
REMA 190A 190A Mới 100% REMA 190A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (F)
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 320A 320A Mới 100% REMA 320A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA 80A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA 160A (M)