Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 700Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 700Ah VTDX700H new
HITACHI VTDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H (48V)
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 565Ah VTDX565MH new
HITACHI VTDX565MH 565Ah Mới 100% VTDX565MH (48V)
Công suất 485Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 485Ah VTDX485MH new
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (48V)
Công suất 445Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 445 - 48V - VSIL445L (2) new
HITACHI VTIL445L 445Ah Mới 100% VTIL445L (48V)
Công suất 435Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 435Ah VTIL435 new
HITACHI VTIL435 435Ah Mới 100% VTIL435 (48V)
Công suất 390Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 390 - 48V - VSFL390 (2) new
HITACHI VTFL390 390Ah Mới 100% VTFL390 (48V)
Công suất 370Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 370Ah VTIL370 new
HITACHI VTIL370 370Ah Mới 100% VTIL370 (48V)
Công suất 320Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 320Ah VTFL320 new
HITACHI VTFL320 320Ah Mới 100% VTFL320 (48V)
Công suất 312Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 312Ah VTIL4 new
HITACHI VTIL4 312Ah Mới 100% VTIL4 (48V)
Công suất 280Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 280Ah VTFL280 new
HITACHI VTFL280 280Ah Mới 100% VTFL280 (48V)
Công suất 201Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 201Ah VTFL201M new
HITACHI VTFL201M 201Ah Mới 100% VTFL201M (48V)
Công suất 400Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 400Ah VTDX400M new
HITACHI VTDX400M 400Ah Mới 100% VTDX400M (48V)