Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 700Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H (48V)
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX565MH 565Ah Mới 100% VTDX565MH (48V)
Công suất 485Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX485MH 485Ah Mới 100% VTDX485MH (48V)
Công suất 445Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL445L 445Ah Mới 100% VTIL445L (48V)
Công suất 435Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL435 435Ah Mới 100% VTIL435 (48V)
Công suất 390Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL390 390Ah Mới 100% VTFL390 (48V)
Công suất 370Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL370 370Ah Mới 100% VTIL370 (48V)
Công suất 320Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL320 320Ah Mới 100% VTFL320 (48V)
Công suất 312Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL4 312Ah Mới 100% VTIL4 (48V)
Công suất 280Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL280 280Ah Mới 100% VTFL280 (48V)
Công suất 201Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL201M 201Ah Mới 100% VTFL201M (48V)
Công suất 400Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX400M 400Ah Mới 100% VTDX400M (48V)