Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Bộ ngắt mạch khẩn cấp REMA 190A.
giac-cam-binh-dien-rema-190a new
REMA 190A 190A Điện Mới 100% REMA 190A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
giac-cam-binh-dien-rema-female-80A new
REMA EURO-DIN 80A 320A Điện Mới 100% REMA 80A (F)
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-rema-320A new
REMA EURO-DIN 320A 320A Điện Mới 100% REMA 320A
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-rema-80A new
REMA EURO-DIN 80A 80A Điện Mới 100% REMA 80A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-xe-nang-duc-rema-160A new
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100% REMA 160A (M)
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
giac-cam-binh-dien-rema-female-160A new
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100% REMA 160A (F)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A (Màu xám) new
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) Điện Mới 100% SBX 72V-350A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) Điện Mới 100% SB 48V-175A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
giac-cam-xe-nang-anderson-24v-160a-p1 new
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) Điện Mới 100% SBE 24V-160A (Red)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A (Màu xanh biển) new
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) Điện Mới 100% SB 48V-350A (Blue)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A (Màu xanh biển) new
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) Điện Mới 100% SB 48V-175A (Blue)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A (Màu xanh lá) new
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) Điện Mới 100% SBE 72V-320A (Green)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-350A (Màu xanh lá) new
ANDERSON SB 72V-350A (Green) Điện Mới 100% SBE 72V-350A (Green)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-48v-350a-xam new
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) Điện Mới 100% SB 48V-350A (Grey)
Máy sạc xe nâng POLAR TR3 48-100, xuất xứ Italy.
Máy sạc xe nâng POLAR TR3 48-100 new
POLAR TR3 48-100 Điện Mới 100% TR3 48-100
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/60A, xuất xứ Italy.
ENERGIC Plus RX-T 48-60 Điện Mới 100% RX-T 48-60
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/80, xuất xứ Italy.
may-sac-xe-nang-energic-plus-RX-T-48V-80-p1 new
ENERGIC Plus RX-T 48-80 Điện Mới 100% RX-T 48-80
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/100, xuất xứ Italy.
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus RX-T 48-100 new
ENERGIC Plus RX-T 48-100 Điện Mới 100% RX-T 48-100
Công suất 485Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 72V - 485Ah VTDX485MH new
HITACHI VTDX485MH 485Ah Điện Mới 100% 2019 VTDX485MH (72V)
Công suất 240Ah - 72V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH1 new
HITACHI VTI240M 240Ah Điện Mới 100% 2019 VTI240M (72V)
Công suất 565Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 565 - 24V - VSI565 (1) new
HITACHI VTI565 565Ah Điện Mới 100% 2019 VTI565 (24V)
Công suất 200Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 24V - 200Ah VTB5 new
HITACHI VTB5 200Ah Điện Mới 100% 2019 VTB5 (24V)
Công suất 700Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 700Ah VTDX700H new
HITACHI VTDX700H 700Ah Điện Mới 100% 2019 VTDX700H (48V)
Công suất 565Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 565Ah VTDX565MH new
HITACHI VTDX565MH 565Ah Điện Mới 100% 2019 VTDX565MH (48V)
Công suất 485Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 485Ah VTDX485MH new
HITACHI VTDX485MH 485Ah Điện Mới 100% 2019 VTDX485MH (48V)
Công suất 445Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 445 - 48V - VSIL445L (2) new
HITACHI VTIL445L 445Ah Điện Mới 100% 2019 VTIL445L (48V)
Công suất 435Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 435Ah VTIL435 new
HITACHI VTIL435 435Ah Điện Mới 100% 2019 VTIL435 (48V)
Công suất 390Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 390 - 48V - VSFL390 (2) new
HITACHI VTFL390 390Ah Điện Mới 100% 2019 VTFL390 (48V)
Công suất 370Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 370Ah VTIL370 new
HITACHI VTIL370 370Ah Điện Mới 100% 2019 VTIL370 (48V)
Công suất 320Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 320Ah VTFL320 new
HITACHI VTFL320 320Ah Điện Mới 100% 2019 VTFL320 (48V)
Công suất 312Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 312Ah VTIL4 new
HITACHI VTIL4 312Ah Điện Mới 100% 2019 VTIL4 (48V)
Công suất 280Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 280Ah VTFL280 new
HITACHI VTFL280 280Ah Điện Mới 100% 2019 VTFL280 (48V)
Công suất 201Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 201Ah VTFL201M new
HITACHI VTFL201M 201Ah Điện Mới 100% 2019 VTFL201M (48V)
Công suất 400Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 400Ah VTDX400M new
HITACHI VTDX400M 400Ah Điện Mới 100% 2019 VTDX400M (48V)